Nyheter

Zeljko Radetic, Prima arkitekt: Blandade bostadsområden bäst

Zeljko Radetic Prima arkitekt

Zeljko Radetic är arkitekt i Värnamo. Nu när vi står inför en ny stor byggboom varnar han för farorna:
– Segregeringen som 60- och 70-talets byggande förde med sig vill vi inte ha igen.

Jag träffar Zeljko i Prima arkitekts nya kontor i ”Gamla Haga”. Det är klassisk fabriksmark i Värnamo.  Zeljko ska precis starta ett projekt med att renovera originalbyggnaden på tomten: den gamla möbelfabriken Haga.  När det är klart kommer det att finnas plats för flera företag.
– Jag hoppas att fler kreativa företag, reklambyråer och liknande, ska vilja komma hit, säger Zeljko om framtiden för Haga.
Men nu träffas vi för att diskutera bostäder. Det är del två i Företagskanalens artikelserie om byggboomen vi har framför oss. Det kommer att byggas nya bostäder i hög takt åren framöver. Kontraktet med staten om en station för höghastighetsbanan innebär bland annat att 1 770 nya bostäder ska byggas i Värnamo fram till 2030.
– Det är hög takt. Vi talar om 80-120 nya bostäder om året. Det kan bli problem. Vi har inte ytan till det i stan idag, säger Zeljko.

Med yta menar du tomtmark?
– Ja det är dessutom så att mycket av den mark som finns påkallar byggnader som inte är högre än två våningar.
Gamla detaljplaner i Värnamo centrum. Det kan bli en hämsko för utvecklingen, menar Zeljko, som har god insyn i politiken nu. Han sitter som ledamot i stadsbyggnadsnämnden, på ett mandat för Miljöpartiet.
– Jag skulle vilja se att vi förbereder oss, från kommunalt håll. Vi behöver öronmärka ytor, säger Zeljko.
Att ändra detaljplaner kan vara en ganska omständig process. Det kan ta ett par år att få en ändring till stånd. Man måste räkna med att alla förändringar kan överklagas. Dessutom kan det bli dyrt för en enskild fastighetsägare. Den som vill driva igenom en förändring i detaljplanen själv måste också betala själv. Det handlar ofta om hundratusentals kronor.
Men kommunen måste inte vara passiv och vänta på att privata aktörer ska begära förändringar. Den kan ta egna initiativ.

Tycker du att kommunen bör ta sådana initiativ nu?
– Ja, det tycker jag. Vi bör verkligen se till att lägga ordentliga planer, så att vi inte springer för fort. En privat aktör kan inte gå in och planera för helheten, som kommunen kan.
En del stora misstag har gjorts genom åren, som vi kan undvika nu, menar Zeljko.
– Som vi byggde på 1960- och 70-talet var inte lyckat, med den segregering som blev följden av det. Det vill vi inte ha igen.
– Vi måste sträva efter en uppblandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, radhus samt fristående villor. Allt detta i samma närområde och därigenom får vi människor från olika samhällsklasser att leva och växa ihop.
– Så vill jag att vi bygger en gemensam och en fungerande stad.

Föregående artikelNästa artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *