Nyheter

Att förverkliga människors drömmar

Håkan Johansson KD Kristdemokraterna stadsbyggnadsnämnden

Håkan Johansson (KD) är ordförande för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Värnamo. En nämnd som blir central i den stora utmaningen kommunen står inför: att bygga 1 770 nya bostäder.
Det är inte bara sten och betong och nya detaljplaner det handlar om, tycker Håkan om arbetet i stadsbyggnadsnämnden.
– Vi är med och förverkligar människors drömmar.

Jag träffar Håkan på café Duvan i Pingstkyrkan i Värnamo. Vi tar en kopp kaffe och pratar stadsbyggnad. Vi sitter strategiskt med utsikt över de centrala delarna av Värnamo. Här kommer det att hända saker framöver. I och med att staten vill dra höghastighetsbanan genom Värnamo och lägga en station här, så lovar kommunen att investera i samhällsbyggnad. Bland annat ska man se till att det byggs 1 770 nya bostäder fram till 2035. Det innebär en upptrappning av byggtempot i kommunen. Ska man lyckas med det gäller det för stadsbyggnadsnämnden att se till att det finns mark att bygga på.
– Vi har en bra planberedskap, säger Håkan.
– Vi räknar med att det finns förutsättningar för att det ska kunna byggas 125 nya bostäder om året framöver.

Lyckligt lottade

Men för att målen ska uppfyllas krävs det investerare som beställer bostäder.
– Vi är lyckligt lottade i Värnamo som har flera fastighetsägare som äger bostadshus i stan. Det är en blandning. Nu är det två privata aktörer som bygger nya bostadshus i centrum. Dessutom har vi Finnvedsbostäder (som ägs av kommunen) som också bygger nya bostäder, säger Håkan.
Det är febril aktivitet  i byggandet i Värnamo just nu. Bara ett par stenkast ifrån där vi sitter är två byggprojekt igång; ett vid Kyrktorget och ett vid Västra skolan. I båda husen ska det bli hyresrätter. Det har skett ett trendbrott  kan man säga. Tidigare var det bostadsrätter som gällde. Nu är det hyresrätter som dominerar. Finnvedsbostäder ska också snart börja bygga nya hyresrätter nära centrum.
– Jag bor på Rörstorp själv och gillar det skarpt när man tittar ut över stan och ser alla byggkranar.

Bygga på höjden

Men det måste till mycket mer om löftet till staten ska hållas.
– Vi behöver förtäta mera i centrum, bygga på höjden, säger Håkan.
Var i stan tycker du att det är lämpligt att bygga?
– Framför allt där det idag är som hål i gatubilden. Det finns några ställen i centrum där man snabbt skulle kunna bygga och skapa stadskvaliteter.
Kommunen har varit aktiv tidigare när det gäller framtidsutblickar och att försöka driva fram idéer.
– Det togs fram skisser för några år sedan, hur det skulle kunna utvecklas i centrum.
Bland annat var omdaning av kvarteret Rudan med i de skisserna. Kvarteret där Svenska bio har sin biograf idag ägs av kommunen till stor del. Så där kan man säga är ett utpekat område där en förtätning skulle kunna ske. Det kvarteret inrymmer inte särskilt mycket bostäder idag. Där finns bland annat en parkeringsplats.
– Att använda så fin central mark till att bara parkera på, det är lite skumt. Det skulle kunna bli ett läckert kvarter med butiker och bostäder.

Nya planer behövs

Företagskanalen har tidigare gjort artiklar med byggföretaget Bygga och med arkitekten Zeljko Radetic. Båda har pekat på at det är ett problem med gamla detaljplaner i Värnamo, som behöver förnyas.
– Ja i centrum finns det många gamla detaljplaner som anger max tre våningar på höjden. Men på senare tid har vi gått ifrån det mer och mer och tillåter högre byggnader i centrum.
En detaljplan kan ta ett par år att få förändrad. Kan kommunen själv ta initiativ och ändra i detaljplaner, så processen inte blir så lång?
– På kommunens egen mark är det fullt möjligt. Men på privat mark måste det ske i samråd med fastighetsägaren.
Men de lägenheter som byggs nu är ganska dyra i hyra. Alla som behöver nya bostäder har ju inte höga löner. Måste vi inte bygga för dem med lägre inkomster också?
– Jo, det måste vi. Ett projekt jag hoppas mycket på är husen på gamla Jochnickstomten (där Finnvedsbostäder ska bygga). Det är hyresrätter, ligger bra till. Man bygger på höjden, då  är det lättare att få ner kvadratmeterpriserna. Jag tycker att de har tänkt till bra där.
Men det kommer inte heller att bli tillräckligt låga hyror så att alla ska kunna klara dem.
– Vi behöver bygga så att ungdomar och nyetablerade på arbetsmarknaden har råd att betala också. Där kan modulhus vara en del av lösningen. Vi behöver lite billigare byggnadstekniker. En del sådana möjligheter öppnade sig under förra regeringen, med ändringar i plan- och bygglagen. Men det behövs mer.

Ett nytt bostadsområde

Nu byggs det i centrum. Men när den nya stationen byggs så hamnar den en bit utanför det nuvarande centrum. Hur tänker du kring det?
– Ja, nu spekulerar jag ju lite fritt här. Men jag tycker att vi behöver lyfta blicken lite och börja planera för ett nytt stort bostadsområde à la Rörstorp i Värnamo. Det är ett jättebra område med fin blandning. Där finns villor och radhus, blandat med hyresrätter och bostadsrätter och en skola som fångar upp barnen från området.
– Så ett nytt Rörstorp, placerat någonstans mellan Värnamo och Bor, det tror jag på.
Nu har debatten om bostäderna i Värnamo mest handlat om centrala bostäder. Men Värnamo är större än staden Värnamo.
– Vi ska planera för hela kommunen. Det är spännande. Nu ska vi ta fram nya översiktsplaner och då planerar man för var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och annat.
Däri ligger den stora tjusningen att sitta i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Översikts- och detaljplaner och bygglovsgivande. Det handlar inte bara om betong och byggnader och ritningar. Det är något större än så. Det är människors liv det handlar om. Deras framtidsplaner. Skapa möjligheter för trygga och bra bostäder i framtiden.
– Vi är med och förverkligar människors drömmar, säger Håkan om arbetet i nämnden.

Föregående artikelNästa artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *