Nyheter

Åkeriägare – hur mycket är ditt trafiktillstånd värt?

1 Mars 2018 infördes nya regler gällande sanktionsavgifter för brott mot kör- och vilotider för chaufförer samt handhavandet av färdskrivare. Inställningen ”Vi gör som vi alltid har gjort” kan visa sig vara dyr, mycket dyr.

Som vanligt får arbetsgivaren ta konsekvensen av slarv och okunskap. Det nya taket på sanktionsavgifter hamnar på 800 000 kronor eller en procent av årsomsättningen, jämfört med det tidigare på 200 000 kr eller 10 % av årsomsättningen. I extremfall kan trafiktillståndet dras in om Transportstyrelsen upptäcker långvariga och allvarliga brott mot reglerna. Då är det inte bara styrelsen som blir bränd, utan alla medarbetare på åkeriet drabbas.

Internkontroll

Hur kan man då hantera situationen? Det förutsätter internkontroll. Man behöver arbeta aktivt, seriöst och ändamålsenligt för att fel inte skall inträffa. Det kräver dokumentation, utbildning, regelverk och konsekvenser för den som regelmässigt ignorerar det som gäller. Det är något som ofta sköts med vänster hand och så blir det som det blir. Man hinner inte ha koll, annat prioriteras.
Det har nu dykt upp konsultföretag som kan samarbeta med företaget när det gäller kör- och vilotider. De utbildar och informerar personalen, både på chefsnivå och chaufförsnivå. Chauffören får öva på övningsfärdskrivare som är identiska med de som finns i lastbilar. Idag finns webbaserade system för lagring och utvärdering av data från digitala färdskrivare. Konsulten kan med hjälp av det kontrollera, analysera och rapportera till ledningen om hur landet ligger och vad som behöver göras för att åtgärda problem.
Borta är tiden då man fick mängdrabatt.

Kan bli dyrt

När Transportstyrelsen gör nedslag blir det en sanktionsavgift på tusen, tvåtusen eller fyratusen kronor på varje fel i handhavandet av färdskrivare, beroende på hur allvarligt felet är. Det har funnits skräckexempel på anställda som genererat fel för 200 000 kr per månad, ett problem som relativt enkelt åtgärdas med en utbildningsinsats, där chauffören fått lära sig hur man använder en färdskrivare. Konsulter kostar, utbildning kostar, men det gör också alternativkostnaden, Transportstyrelsens sanktionsavgifter.
Syftet med reglerna kring kör- och vilotider är att säkerställa en sund konkurrens i branschen, ge förarna ge en dräglig arbetssituation med rätt till regelbunden vila och naturligtvis, bidra till ökad trafiksäkerhet.

Källa: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Yrkestrafik/Kor–och-vilotider/

Föregående artikelNästa artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *