Företagande, Nyheter

Har företag och anställda rätt försäkring?

Featured Video Play Icon

Har jag som företagare rätt försäkringar för mig och mina anställda? Går det att få en klar bild över läget en gång för alla? Anders Sporre och Sigillet Försäkringsförmedling AB är en resurs med möjligheter för ägarledda företag.

Bakgrund

Anders Sporre har arbetat med försäkring och investeringsrådgivning i 20 år. Av dessa har han verkat som försäkringsförmedlare sedan 2002. Anders är i botten gymnasieingenjör och har i tidigare arbeten sysslat med försäljning inom olika branscher. Hans tekniska kunnande och industrierfarenhet, underlättar för honom i kontakten med befintliga och nya kunder i sin roll som rådgivare inom försäkring och långsiktigt sparande.

Hur ser branschen ut?

Anders Sporre ser sin bransch som en värld av aktörer, där flertalet agerar som personliga bankmän eller som renodlade säljare anställda på banker eller försäkringsbolag. Det brukar innebära att man säljer standardlösningar, och har en allmän kännedom om försäkringar och en lojalitet till det egna bolaget när det gäller produkter och tjänster.

I den resterande marknaden arbetar flertalet med gängse metoder enligt branschstandard. Anders Sporre har en känsla av att det kan innebära att man har egna mål med sin kundrelation och därmed levererar lösningar som inte alltid sätter kunden i fokus.

Sigillet Försäkringsförmedling AB har valt ett annat arbetssätt

Anders berättar att han valt ett annat arbetssätt vilket innebär att agera som rådgivare och i vissa uppdrag även som försäkringskonsult. Sigillet Försäkringsförmedling sätter sig alltid på kundens sida i relation till tänkbara leverantörer. Det är viktigt att vara tydlig i uppdragsbeskrivningen och alltid ge en klar investeringsbild.

I majoriteten av Sigillets uppdrag sätter vi gemensamma mål och siktar på ett ”Win-Win” förhållande i utfallet av vårt samarbete. Anders berättar att hans tjänst ger en unik fördel där kunden kan välja en individuell servicenivå och samarbete. Kunderna erbjuds också paketerade tjänster vilket innebär ökad tydlighet i genomförandet.

 Hur går det till?

Sigillet Försäkringsförmedling AB börjar med att agera strategisk partner till kund, syftet är att förstå konsumentens visioner och mål. Med en tydlig struktur kvalitetssäkrar vi en fastlagd plan för att lyckas med kundens ekonomiska framtid. Det handlar om att göra en analys av nuläge och framtida mål, utifrån den studien förändrar och optimerar man vägen till målet.

Till hjälp finns ett av marknadens mest avancerade analysverktyg som enkelt belyser nuläge och framtida mål.

När det gäller finansiell rådgivning samarbetar Sigillet Försäkringsförmedling AB med ett flertal kända kapitalförvaltare. Via ett depåsystem skapar han tillsammans med kund en lösning som speglar vald risknivå och placeringshorisont. Uppföljning är A och O. Det görs genom kontinuerlig rapportering och personliga möten.

Det finns också möjlighet till rådgivning inom juridik, skattefrågor samt organisationsutveckling. Det är tjänster som Anders och Sigillet erbjuder via samarbetspartners.

En resurs för människor

 Anders Sporre ser sig själv som en resurs som står på kundens sida. När han träffar människor vill han ge en klar och tydlig bild och skapa en förståelse kring vilka möjligheter han kan erbjuda.

Föregående artikelNästa artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *