Nyheter

Bankchef: ligg i korta räntor nu!

För den som har penningplaceringar att vårda är det läge att se över dem. Världsläget gör att placeringar med långa räntor tappar i värde.

Mikael Claesson är chef för private banking – verksamheten i Swedbank i Jönköping/Värnamo. Han gästade ett frukostmöte, arrangerat för företagare, på Vandalorum i fredags. Där passade han på att ge råd om penningplacering.

Det var en ganska skarp rekommendation du gav här, att ligga i korta räntor, hur kommer det sig?
– Vi ser att de långa räntorna går uppåt nu. Förväntningarna om framtiden gör  att räntepapper med långa räntebindningstider kommer att tappa i nominellt värde.

Swedbank Värnamo Näringsliv Mikael Claesson Ulf Annvik.
Mikael Claesson, Swedbank, i samspråk med Ulf Annvid, Värnamo Näringsliv.

 

Hur gör man det rent praktiskt, går till banken och köper räntefonder?
– Det är ett sätt man kan göra det på. Sedan finns det givetvis, för de som har lite mer pengar, att man bygger individuella portföljer, där man köper in enstaka räntpapper.
– Jag tycker man ska boka tid med sin rådgivare. Fråga hur det ser ut. Det vi normalt vill är att det ska vara stabilitet i portföljen. Ligger man med långa obligationer där, så riskerar man att det tappar i värde framåt.

Med den här typen av placeringar. Riskerar man inte att hamna i sammanhang som orsakade krisen 2008?
– Nej, ränteplaceringar är inte alls åt det hållet. Det man gjorde då var att ta dåliga placeringar, bostadslån framför allt, och paketera det med bra som gjorde att det var svårt att se vad som fanns i paketen.

Handlar det om mer normal utlåningsverksamhet nu?
– När vi bygger egna ränteportföljer för våra kunder, då är det så att vi har ett antal företag runt om i vår omvärld, som har behov av att låna upp pengar på kapitalmarknaden. Då vänder de sig ibland till den privata marknaden och ger ut obligationer.
–Vi köper upp obligationerna och bygger portföljer med hjälp av de enskilda papperna. Det som är bra med det är att då vet vi exakt vad vi får för avkastning. Vi kan styra ränterisken helt och hållet och vi vet mot vilka bolag vi har motpartsrisk. Exempelvis om Volvo finans ger ut en sådan obligation. Då blir det ganska lätt att bedöma risken.

Du rikigt hyllade Värnamo och företagsamheten i regionen under ditt anförande
– Ja, det är fantastiskt bra företagsklimat i Värnamo. Vi ser det i vår verksamhet. Den finns en framåtdrivande anda i Värnamo.

Hur mycket bättre är vi jämfört med andra regioner?
– Om man ser till antalet kunder och de volymer vi har så vill jag påstå att för jämförbara orter ser det betydligt bättre ut för Värnamo. Det finns många välmående företag här.

Till sist en personlig fråga: för ett par år sedan blev jag egen företagare. Då köpte jag kapitalförsäkring istället för tjänstepension som jag haft som anställd. Det var helkass. Det har tappat rejält i värde. Var ska jag flytta de pengarna?
– Det är något många nystartade företagare missar; sin egen pension och försäkringar för företaget. Mitt råd är att gå till sin bank och fråga. Alla banker har bra lösningar för det, Mikael Claesson.

Fakta om frukostmöte:
Företagsfrukostar arrangeras på Vandalorum i Värnamo en gång per månad. Det är Värnamo Näringsliv, Värnamo Företagarförening och organisationen Företagarna som arrangerar dessa återkommande frukostar. Varje gång med föredrag som har anknytning till företagande.

Föregående artikelNästa artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *