Nyheter

Tågfrakt från Kina utan hamnproblem

Europa har fått upp ögonen för den miljösmarta tågfrakten från Kina. Nu växer det ytterligare som alternativ i Sverige i och med att sjöfrakten har problem i svenska hamnar.

Tåget går normalt på halva tiden till Kina, jämfört med båt. Just nu är tidsskillnaden ännu större på grund av att fraktbåtar väljer att undvika Göteborgs hamn och att containrar kan få ligga länge och vänta på att lastas/lossas, på grund av övertidsblockad.

Snabbare än båt billigare än flyg

Den nya silkesvägen har den kallats, järnvägen för godstrafik som binder ihop Kina med Europa. Nyligen lades London till som destination i detta transportnät. Intresset för detta sätt att transportera gods från Asien växer. Framför allt när det gäller transporter som måste komma fram snabbt och säkert. Tåget är billigare än flyg och snabbare än båt. Ett annat tungt skäl att välja tåg är klimatet. Fler och fler företag prioriterar miljöarbetet. Då är tåget ett bra alternativ.

Skärmavbild 2017-04-27 kl. 21.29.30
Ett svenskt logistikföretag som var tidigt ute med att ta in tågfrakt från Kina i sin produktportfölj är TKL logistics.
– Det var på en konferens i Guangzhou 2015 som jag först fick upp ögonen för tågfrakt från Kina, berättar Oscar Lundgren på TKL.
– Då började jag åka runt och träffa olika leverantörer, undersöka priser, ledtider och säkerhet. Vi förstod snabbt att detta transportsätt har stor potential för svensk industri.

Snabbtåg i framtiden

Det låter ganska omfattande. Kina är stort?
– Ja, det blev många resor innan vi förstod vad som var bäst. Men jag hade god hjälp av erfarenheterna från de år jag jobbat i Kina tidigare och från medarbetarna på våra lokalkontor runt om i Kina. I slutet av 2015 lanserade vi det till våra kunder.

Hur har det gått?
– Det har överstigit våra förväntningar. Jag tror att svenska företag har sett miljöfördelarna och tidsfördelarna. Och nu även som ett alternativ för att undvika problemen i Göteborgs hamn.

Hur ser det ut med säkerheten?
– Jag får ofta den frågan. Säkerheten på tåget har varit väldigt stabil. En av de stora anledningarna till det är det kinesiska järnvägsbolaget har kontroll på hela resan till stationen i Europa.
Kinesiska staten har bestämt sig för att satsa stort på tågtrafik. Investeringsplanen för ny järnväg inom Kina ligger på 4 500 miljarder kronor, fram till 2020. 460 miljarder kronor har man satt av för investeringar i infrastruktur utomlands, enligt en artikel i Bloomberg.

Oscar Lundgren, TKL logistics
Oscar Lundgren,
TKL logistics

– Man ser stora möjligheter i att knyta ihop Kina med Europa med järnvägen. De har byggt upp flera stationer i Kina, Kazakhstan, Ryssland, Polen. Man vill få ner transittiderna och ersätta en del av flyg- och båttrafiken, säger Oscar Lundgren.
– På sikt tror jag även man tänker sig persontrafik mellan Kina och Europa, med snabbtåg.
Med snabbtåg skulle det ta ett par dagar att ta sig från exempelvis Beijing till någon av de europeiska storstäderna. Med dagens godståg tar det 12 dagar. Dörr till dörr från Kina till Sverige räknar man med en frakttid på cirka tre veckor. Ungefär halva tiden, jämfört med båt.

Föregående artikelNästa artikel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *